Privacyverklaring

Inleiding 

CareMatch respecteert uw privacy en al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna “Wbp”) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze Privacyverklaring wordt in meer detail uiteengezet aan hoe CareMatch met dergelijke gegevens omgaat.

Deze Privacyverklaring is opgedeeld in een algemeen deel, een deel voor het gebruik van de software van CareMatch en een deel voor het gebruik van de website van CareMatch.


Algemeen 

1 Over CareMatch 

CareMatch is een intermediair in de zorg die vraag en aanbod bij elkaar brengt.

CareMatch B.V. 

Meijlingstraat 3
7491 BN Delden
Telefoon: 074 376 72 22
E-mail: info@carematch.nl

2 Rol CareMatch 

CareMatch verwerkt gegevens van haar klanten (de gebruikers van de software) en is voor die gegevensverwerkingen Verantwoordelijke in de zin van de Wbp.

Sommige klanten van CareMatch (opdrachtgevers) zullen met de software op hun beurt persoonsgegevens verwerken van hun cliënten. In deze relatie is CareMatch de Bewerker van de persoonsgegevens in de zin van de Wbp. Dat betekent dat CareMatch in opdracht en op instructie van zijn klant de persoonsgegevens verwerkt. De klanten van CareMatch in die situatie worden aangemerkt 2

als Verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor die betreffende gegevensverwerkingen. Klanten hanteren in die situaties een eigen privacy-beleid waar CareMatch niet verantwoordelijk voor is.

In navolging hiervan gelden de in deze Privacyverklaring uiteengezette verplichtingen van CareMatch alleen in de situaties waarbij CareMatch als Verantwoordelijke in de zin van de Wbp wordt aangemerkt.


De software van CareMatch 

Dit onderdeel beschrijft de verwerking van uw persoonsgegevens door CareMatch. CareMatch verkrijgt uw gegevens doordat u de software gebruikt of omdat u deze gegevens zelf aan CareMatch verstrekt.

1 Verwerkingsdoelen en gegevens 

CareMatch verwerkt (persoons)gegevens van u als klant om de volgende redenen:

 • Om de (gebruikers)overeenkomst na te komen, dus zodat u een account kunt aanmaken en de software kunt gebruiken;
 • om administratieve handelingen te kunnen verrichten en om uw betaling af te handelen;
 • om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen omtrent CareMatch.

In dit kader verwerkt CareMatch de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt;
 • Locatiegegevens

CareMatch verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Tijdens het gebruik van de software worden door CareMatch ook bepaalde gegevens verzameld. Het gaat hier om gegevens die vereist zijn voor de dienstverlening van CareMatch. Deze gegevens kunnen 3

door CareMatch gebruikt worden als er bijvoorbeeld klachten zijn over de verbinding. Afhankelijk van de activiteit die u met de software verricht, verwerkt CareMatch in dit kader de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Loginnaam of klantnummer
 • Gegevens over uw activiteiten in de software
 • Uw internetbrowser en apparaat-type

2 Bewaartermijn 

CareMatch zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is 5 jaar.

CareMatch verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van CareMatch, sluit CareMatch een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CareMatch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

3 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Dit kunt u doen ddor een gespecificeerd verzoek naar support@carematch.nl te sturen. Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, ook dan kunt u een gespecificeerd verzoek sturen naar support@carematch.nl. CareMatch zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

4 Beveiliging 

CareMatch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@carematch.nl. CareMatch heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS: CareMatch verstuurt gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u in de adresbalk van uw internetbrowser controleren: er hoort ‘https’ en een icoon van een hangslotje zichtbaar te zijn;
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die CareMatch gebruikt om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres;

Website 

1 Cookies 

CareMatch gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die CareMatch gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook wordt daarmee de website geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

CareMatch maakt geen gebruik van tracking cookies voor marketing doeleinden. Verder worden er geen geen cookies van derde partijen geplaatst door CareMatch.

2 Nieuwsbrief 

CareMatch stuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail naar klanten en prospects waarin wordt geïnformeerd over nieuws over CareMatch en aanverwante zaken. CareMatch voegt u slechts toe aan het nieuwsbrief-bestand als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven of wanneer u klant wordt van CareMatch. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mail

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De database met e-mailadressen die voor de nieuwsbrief wordt gebruikt wordt in geen geval aan derden verstrekt.